TOP
ครบเครื่อง เรื่องเกษตร Tel. 09-2929-4998, Line: @landmart

เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก มอเตอร์ 3 แรงม้า LANDMART

รุ่น LM-5TW-50 (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรง)

16,990.00 บาท

In Stock

รายละเอียด:

เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก (มอเตอร์ 3 แรงม้า) - การทำงาน: แบบกึ่งอัตโตโนมัติ - ผลผลิต: สามารถนวดข้าวได้ ≥ 600 กิโล/ชม. - เหมาะสำหรับ : ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เม็ดผักกาด - มอเตอร์ 3 แรง (รอบเร็ว) - เป็นเครื่องนวดข้าวขนาดกลางเหมาะสำหรับใช้ภายในหมู่บ้าน - เหมาะสำหรับ นวดข้าวได้ทุกชนิด, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง - ตัดรวงข้าวความยาวประมาณ 6-8 ฟุต * ตลับลูกปืนเมื่อเปลี่ยน ใช้เบอร์ 6205 - สายพานเบอร์ A52

#นวดข้าวปากกว้าง #เครื่องนวดข้าวLandmart #เครื่องมือการเกษตร #ข้าว #นวดข้าว #เกษตรรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า  1.เฉพาะในกรณีความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตหรือชิ้นส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต

 2.การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถอด/ติดตั้งอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบริการนอกสถานที่ หรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น สายไฟ น้ำมัน คลัช หัวเทียน เป็นต้น

3. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม หรือทดแทนด้วยสินค้าใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ

4.ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแชมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลารับประกันเดิม

5.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการ On-Site Service ในทุกกรณี

6.สินค้าแบร์นอื่นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทนั้นๆ เช่น Makita Milwaukee Mitsubishi เป็นต้น

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

1) ใช้งานและติดตั้งไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

2) ใช้งานในสภาวะที่เกินกำลัง หรือความสามารถของสินค้า (Overload)

3) ใช้งานในสภาวะไม่เหมาะสม เช่น การดัดแปลงการใช้งานไปตามที่เข้าใจหรือความต้องการจากผู้ใช้เอง ทำการแก้ไข ต่อเดิม ถอด/ประกอบชิ้นส่วน หรือดัดแปลงสินค้า

นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

4) ใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือไม่เหมาะสมกับชนิดของสินค้า

5) ใช้งานที่ประมาท หรือขาดการดูแลรักษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ

6) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ฟ้าฝ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

7) สารเคมี แก๊ส ไฟไหม้ หรือความเสียหายจากสัตว์และแมลง

8) กระแสไฟหรือแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ สำหรับสินค้าที่เป็นประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น เต้าเสียบ เบรคเกอร์ ไม่สมบูรณ์

9) ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า การติดตั้งกลับคืน การขนส่ง หรือรวมทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อร่วมกับตัวสินค้า

 • จัดส่งฟรี!


 • การรับประกันสินค้า

  การรับประกันของเรา จะเป็นการโทรปรึกษากับฝ่ายช่างเทคนิคได้โดยตรง โทร 092-9294998 สามารถสั่งซื้ออะไหล่เพิ่มเติมได้เมื่อเกิดปัญหาอุปกรณ์อะไหล่ชำรุด 1). เมื่อเกิดปัญหาอันดับแรกถ่ายวิดีโอให้ชัดเจนส่งมาให้ฝ่ายช่างของเราดูก่อนในไลน์เพื่อให้ทางช่างประเมินอาการณ์ เพื่อจะแนะนำว่าควรแก้ไขอย่างไรหรือเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหน 2). ด้วยระยะทางที่ไกลกัน ทางเราจึงทำการตรวจเช็คสินค้าทุกครั้งก่อนจัดส่ง 3). กรณีสินค้าถึงมือลูกค้าแล้ว ต้องให้ทางลูกค้าทำการถ่ายวิดีโอตรวจสอบดูว่าสินค้าอุปกรณ์ครบไหม หรือ สินค้าได้รับความเสียหายหรือไม่ 4). ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันมอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิดเลย โดยทางเราจะมีข้อแนะนำและวิธีการใช้งานให้ ลูกค้าควร ปฏิบัติตามอย่างถูกวิธีจะไม่มีปัญหากับมอเตอร์ไฟฟ้า (*ทางเรามีอะไหล่ให้สินค้าของเราทุกเครื่องเลย)


 • เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ


 • ติดต่อฝ่ายขาย

  ทุกวัน 09.00 น. – 18.00 น.  • แชร์

  สินค้าขายดีประจำเดือนนี้

  In Stock

  ฿ 2,090.00
  ฿ 1,790.00  In Stock

  ฿ 1,650.00
  ฿ 1,390.00  In Stock

  ฿ 12,500.00
  ฿ 7,690.00  รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ