TOP
ครบเครื่อง เรื่องเกษตร Tel. 09-2929-4998, Line: @landmart

เครื่องนวดข้าว LANDMART พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 7.5 แรงม้า รุ่น LM-5TW-50(7.5HP) นวดข้าวครัวเรือน ปากกว้างนวดได้เยอะ จัดส่งฟรี COD ปลายทาง

รุ่น LM-5TW-50 (เครื่องยต์เบนซิน 7.5 แรงม้า)

16,990.00 บาท

In Stock

รายละเอียด:

เครื่องนวดข้าวครัวเรือน LANDMART - ความเร็วในการหมุนรอบ : 700-850 รอบ/นาที - การทำงาน: แบบกึ่งอัตโตโนมัติ - ผลผลิต: สามารถนวดข้าวได้ ≥ 600 กิโล/ชม. - เหมาะสำหรับ : ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เม็ดผักกาด - มอเตอร์ 3 แรง (รอบเร็ว) หรือ เครื่องเบนซิน 7.5 แรง - เป็นเครื่องนวดข้าวขนาดกลางเหมาะสำหรับใช้ภายในหมู่บ้าน - เหมาะสำหรับ นวดข้าวได้ทุกชนิด, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง - ตัดรวงข้าวความยาวประมาณ 6-8 ฟุต สายพานเบอร์ A52

#นวดข้าวปากกว้าง #เครื่องนวดข้าวLandmart #เครื่องมือการเกษตร #ข้าว #นวดข้าว #เกษตร


รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า  1.เฉพาะในกรณีความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตหรือชิ้นส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต

 2.การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถอด/ติดตั้งอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบริการนอกสถานที่ หรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น สายไฟ น้ำมัน คลัช หัวเทียน เป็นต้น

3. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม หรือทดแทนด้วยสินค้าใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ

4.ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแชมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลารับประกันเดิม

5.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการ On-Site Service ในทุกกรณี

6.สินค้าแบร์นอื่นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทนั้นๆ เช่น Makita Milwaukee Mitsubishi เป็นต้น

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

1) ใช้งานและติดตั้งไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

2) ใช้งานในสภาวะที่เกินกำลัง หรือความสามารถของสินค้า (Overload)

3) ใช้งานในสภาวะไม่เหมาะสม เช่น การดัดแปลงการใช้งานไปตามที่เข้าใจหรือความต้องการจากผู้ใช้เอง ทำการแก้ไข ต่อเดิม ถอด/ประกอบชิ้นส่วน หรือดัดแปลงสินค้า

นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

4) ใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือไม่เหมาะสมกับชนิดของสินค้า

5) ใช้งานที่ประมาท หรือขาดการดูแลรักษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ

6) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ฟ้าฝ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

7) สารเคมี แก๊ส ไฟไหม้ หรือความเสียหายจากสัตว์และแมลง

8) กระแสไฟหรือแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ สำหรับสินค้าที่เป็นประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น เต้าเสียบ เบรคเกอร์ ไม่สมบูรณ์

9) ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า การติดตั้งกลับคืน การขนส่ง หรือรวมทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อร่วมกับตัวสินค้า

 • จัดส่งฟรี!


 • การรับประกันสินค้า

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน 1. รับประกันดูแล 1 ปีเฉพาะการใช้งานของเครื่องยนต์เท่านั้น ยกเว้นไม่รับประกันมอเตอร์ 2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การฝืนใช้เครื่องมือเกินกำลังการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุไขของชิ้นส่วนอะไหล่จากการใช้งานปกติและความผิดพลาด หรือ ความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่ายหรือเห็นชอบโดยบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท หรือศูนย์บริการแต่งตั้งรหัสของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย

 • เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ


 • ติดต่อฝ่ายขาย

  ทุกวัน 09.00 น. – 18.00 น.  • แชร์

  สินค้าขายดีประจำเดือนนี้

  In Stock

  ฿ 6,990.00
  ฿ 0.00  Out Of Stock

  ฿ 448.00
  ฿ 0.00  Out Of Stock

  ฿ 198.00
  ฿ 0.00  รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ